Till innehåll på sidan

Värdegrund

Alla elever och all personal på Thorildplans Gymnasium ska känna sig trygga och respekterade.

Vi arbetar i demokratiska former och vi vill att alla på skolan ska känna sig delaktiga i beslut och processer i verksamheten. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. Vi tar ett gemensamt ansvar för varandra och alla agerar om någon kränker en annans grundläggande rättigheter.  

Vårt värdegrundsarbete är ständigt pågående. Vi arbetar i en föränderlig verksamhet och vi hjälps åt att påminna varandra och oss själva vad vår värdegrund omfattar.  

De grundläggande värderingar som ska genomsyra Thorildsplans gymnasiums verksamhet och därmed främja likabehandling är:

Alla har lika värde. 
Alla ska visa ömsesidig hänsyn. Ett öppet klimat ska råda genom   ömsesidig dialog.  
Alla har rätt att bli sedda och få bekräftelse. 
Alla ska vara delaktiga i den dagliga verksamheten.  

Alla ska arbeta för en fungerande och stimulerande arbetsmiljö. 
Skolan ska vara en stimulerande plats för lärande och utveckling.  
Lärare ska arbeta för att väcka intresse och engagemang hos eleverna.  
Eleven ska ta ansvar för sitt lärande. 

Thorildsplans gymnasium ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och varje individs utveckling.

Dela:
Kategorier: