Värdegrund

De grundläggande värderingarna sammanfattas i fyra punkter. Varje år arbetas det fram ordningsregler tillsammans med elever inom områdena närvaro och delaktighet, uppträdande och arbetsmiljö. Det är områden som vi anser vara viktigast att ha gemensamma normer kring för att skolan ska fungera. Till vår hjälp har vi skolans likabehandlingsplan som nu är känd av alla elever.

Vi försöker alltid lösa uppkomna situationer i en öppen dialog och med sunt förnuft.

Vår vision
Att var och en i alla möten hjälper till att utveckla varje individs potential och särart.

Vår mission
Thorildsplan ska vara en attraktiv arbetsplats för såväl elever som personal. Målet är att eleverna ska gå ut skolan med så bra kompetens som möjligt för framtida högskolestudier och yrkesliv.

Vår värdegrund

  • Alla har lika värde.
  • Alla ska visa ömsesidig hänsyn. Ett öppet klimat ska råda genom ömsesidig dialog. Alla har rätt att bli sedda och få bekräftelse.
  • Alla ska vara delaktiga i den dagliga verksamheten. Alla ska arbeta för en fungerande och stimulerande arbetsmiljö.
  • Skolan ska vara en stimulerande plats för lärande och utveckling. Läraren ska arbeta för att väcka intresse och engagemang hos eleverna. Eleven ska ta ansvar för sitt lärande.
Dela:
Kategorier: