Till innehåll på sidan

Våra utbildningar

Thorildsplans gymnasium är en attraktiv och populär skola med bredd, djup och spets.
Här finns ett stort utbud av högskoleförberedande utbildningar med olika inriktningar, samt ett yrkesprogram.

Vi har medarbetare som fortlöpande utvecklar sin kompetens för att ge våra elever den bästa tänkbara utbildning inom sina områden.

Gemenskap, kunskap, kreativitet, kvalitet, trygghet och studiero genomsyrar utbildningen.

En viktig del av det dagliga skolarbetet, som stimulerar eleverna till att ständigt vara aktiva, nyfikna och motiverade, sker genom en varierad undervisning och att eleverna erbjuds tillfällen till studiebesök, föreläsningar, arbete i projekt, seminarier och studieresor.

På Thorildsplans gymnasium har vi ett väl utvecklat kontaktnät både nationellt och internationellt. Våra elever har möjlighet att under sin studietid hos oss delta i en för programmet fördjupad studieresa.
 

Dela: