Vaktmästeri

Vaktmästeriet ansvarar för skolans interna drift och säkerhet. Vi ger service till elever och lärare. Vi sköter också elevskåpshanteringen, hittegods, post och paket, transporter, inventarier, möbler, AV-utrustning, tekniska installationer, tillfälliga parkeringstillstånd, belysning, lås- och larmning samt anskaffar kontors och förbrukningsmatriel. Vi tar emot felanmälningar och avhjälper eller vidarebefordrar dem. Maila: vaktis@thg.se

Raymond Sternell, 1:e vaktmästare
073-917 99 82

Dagtid 7.30 - 17.00
Telefon: 08-508 43 529
Mobil:073-917 99 82
Mail: vaktis@thg.se
Fax: 08-508 43 660

Städning av skolan utförs på entreprenad av Teknostäd AB

Städcentral
08-508 43 528

Godsmottagning:
Geijersvägen 3 (mittemot Kristinebergsvägen)
Skolrestaurang :Geijersvägen 1 ( lastkaj vid vändplan)