Till innehåll på sidan

Vaktmästeri

Vaktmästeriet ansvarar för skolans interna drift och säkerhet.

Vi ger service till elever och lärare. Vi sköter också elevskåpshanteringen, hittegods, post och paket, transporter, inventarier, möbler, tekniska installationer, AV-utrustning, belysning, lås- och larmning samt anskaffar kontors och förbrukningsmatrial. Vi tar emot felanmälningar och avhjälper eller vidarebefordrar dem till SISAB.

E-post: Vaktis@Thg.se

Städning av skolan utförs på entreprenad av Teknostäd AB

Städcentral
08 - 508 435 28

Godsmottagning:
Geijersvägen 3 (mittemot Kristinebergsvägen)
Skolrestaurang Geijersvägen 1 ( lastkaj vid vändplan)

Ingress: 
Vaktmästeriet ansvarar för skolans interna drift och säkerhet.