Vaktmästeri

Vaktmästeriet ansvarar för skolans interna drift och säkerhet.

Vi ger service till elever och lärare. Vi sköter också elevskåpshanteringen, hittegods, post och paket, transporter, inventarier, möbler, tekniska installationer, AV-utrustning, belysning, lås- och larmning samt anskaffar kontors och förbrukningsmatrial. Vi tar emot felanmälningar och avhjälper eller vidarebefordrar dem till SISAB.

E-post: Vaktis@Thg.se

Städning av skolan utförs på entreprenad av Teknostäd AB

Städcentral
08 - 508 435 28

Godsmottagning:
Geijersvägen 3 (mittemot Kristinebergsvägen)
Skolrestaurang Geijersvägen 1 ( lastkaj vid vändplan)

Ingress: 
Vaktmästeriet ansvarar för skolans interna drift och säkerhet.