Vaktmästeri

Vaktmästeriet ansvarar för skolans interna drift och säkerhet. Vi ger service till elever och lärare. Vi sköter också elevskåpshanteringen, hittegods, post och paket, transporter, inventarier, möbler, tekniska installationer, AV-utrustning, belysning, lås- och larmning samt anskaffar kontors och förbrukningsmatrial. Vi tar emot felanmälningar och avhjälper eller vidarebefordrar dem till SISAB. Maila: vaktis@thg.se

Ismo Kettunen
073 - 129 12 59

Dagtid 7.30 - 16.30

Telefon: 08-508 43 529
E-post: Vaktis@Thg.se

Städning av skolan utförs på entreprenad av Teknostäd AB

Städcentral
08 - 508 435 28

Godsmottagning:
Geijersvägen 3 (mittemot Kristinebergsvägen)
Skolrestaurang Geijersvägen 1 ( lastkaj vid vändplan)