Till innehåll på sidan

Thorildsplans gymnasiums låneregler

Välkommen som låntagare till skolbiblioteket på Thorildsplans gymnasium. Under din studietid har du möjlighet att låna både kursböcker och biblioteksböcker så att du på bästa sätt kan uppfylla dina mål och klara av dina studier på ett så bra sätt som möjligt. Med lån följer även låneregler som du som låntagare har ansvar för att följa under din studietid på Thorildsplans gymnasium. Lånereglerna kan komma att ändras under din skolgång och du är själv skyldig att hålla dig uppdaterad angående dessa regler.

 

Låna med ditt personnummer

För att kunna låna läromedel till dina kurser, biblioteksböcker och annan media från biblioteket använder du ditt tiosiffriga personnummer (ÅÅMMDDXXXX) och personlig pinkod. Genom att underteckna lånekontraktet godkänner du att ditt personnummer används som lånekonto. Alla lån är personliga och är ditt ansvar som låntagare, låna därför inte ut till en klasskompis på ditt konto. Du kan inte återlämna någon annans bok i ersättning mot din egen då du som låntagare har ansvar över de böcker som är registrerade på just ditt konto. 

Du kan själv låna om medier via ditt bibliotekskonto. Logga in med personnummer (ÅÅMMDDXXXX) samt din personliga PIN-kod. Omlån kan enbart göras för bibliotekets böcker och klassuppsättningar. Om du behöver låna om läromedel måste du kontakta oss på biblioteket så hjälper vi till med det. Om du glömt din pinkod kan du kontakta biblioteket så får du som elev en ny.

 

Påminnelser och ersättningsskyldighet

Det är viktigt att du som låntagare registrerar och uppdaterar ditt mobilnummer på bibliotekskontot eftersom skolan använder mobilnumret för att skicka påminnelser. Skolan skickar ut två påminnelser via sms, om böckerna inte då lånats om eller återlämnats skickas en tredje påminnelse brevledes hem till eleven. Om medierna inte heller då återlämnats eller lånats om anses de som borttappade och du blir då skyldig att ersätta dem. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån (barn under 18 år) och kan därför bli återbetalningsskyldig för borttappade eller skadade böcker som barnet lånat. Ouppklarade lån eller skulder till skolan kan komma att överlämnas till inkasso.

 

Ansvar för lånade medier

Du som låntagare eller vårdnadshavare ansvarar för medierna till dess att de avregistrerats. Som låntagare eller vårdnadshavare ansvarar du även för att de läroböcker, biblioteksböcker och andra medier som lånats återlämnas senast på angiven förfallodag. Lånetiden kan variera beroende på om det är biblioteksböcker eller läroböcker. Biblioteksböcker har i regel en lånetid på 4 v och läromedel lånas lika länge som den aktuella kursen pågår. Du kan alltid själv gå in på ditt bibliotekskonto för att se vilka böcker som bör återlämnas. Läromedel återlämnas alltid vid vårterminens slut gemensamt med klassen och din mentor.

När du avslutar dina studier på skolan måste du återlämna alla böcker och medier som finns på ditt bibliotekskonto. Om inte detta görs anses böckerna vara borttappade och du kan då bli återbetalningsskyldig. För att säkerställa att alla dina lån återlämnats bör du logga in i på ditt bibliotekskonto för att se om det är tomt. 

Dela:
Kategorier: