Teknikvetenskap

Poängplan Teknikvetenskap

Är du intresserad av teknisk utveckling och problemlösning?

Teknikprogrammet – teknikvetenskap är skräddarsydd för dig som vill studera vidare efter gymnasiet. Studierna, där matematik, fysik och teknik är huvudämnen, ger dig full behörighet till de tekniska högskolorna.
Näringslivet efterfrågar dig som har en gedigen kunskap om tekniska system och systembyggande. På teknikvetenskap läggs grunden för din kompetens och på högskolan kan du sedan läsa vidare till högskole- eller civilingenjör. I yrkeslivet och på högskolan blir ett entreprenöriellt arbetssätt allt viktigare. Att förbereda dig för detta innebär ett lärande där du som elev tillåts ta initiativ, vara kreativ och handlingskraftig, men även att samarbeta och använda dig av nätverkande arbetssätt. Entreprenöriellt lärande innebär vidare att du tränas att se möjligheter och utveckla förmågan att med ett öppet sinne anta nya utmaningar. På teknikprogrammet får du träna att stå för idéer och uppfattningar och kunna förklara dem för andra på ett inspirerande sätt.

DU ARBETAR MED
På inriktningen teknikvetenskap arbetar du med förståelsen för teknikutvecklingsprocessen, från idé till färdig produkt. Du utvecklar kunskaper om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering.

Du använder ett undersökande arbetssätt och samverkar över ämnesgränserna. Du arbetar individuellt och i projektform, problematiserar, ställer frågor, söker information, drar egna slutsatser och redovisar dina resultat på flera olika sätt, för en personlig utveckling.

DU ARBETAR FORSKNINGSINRIKTAT
Inom teknisk specialisering jobbar du med forskarinriktade arbetsmetoder. Dina tekniska kunskaper breddas och fördjupas. Utbildningen fokuserar på helhetslösningar som omfattar både kommunikativa och tekniska perspektiv.

Även inom naturvetenskaplig specialisering och miljö- och energikunskap arbetar du med forskarinriktade metoder. Dina naturvetenskapliga kunskaper breddas och fördjupas genom ett problemlösande arbetssätt. Du samlar in, analyserar och värderar information för att sedan kommunicera denna med hjälp av modern informationsteknik. Då engelskan är central både inom universitets- och företagsvärlden läggs stort fokus på det engelska språket som en del i undervisningen.

Vi samarbetar med företag, högskolor och andra intressenter för att säkra utbildningens kvalitet och aktualitet.

Dela:

Aktiviteter

Grand Prix på Nalen

Tisdag 29 nov var TT15A, NA15A och NA15B på den sprakande finalen i Forskar Grand Prix på anrika Nalen.