Till innehåll på sidan

Teambuilding

Teambuilding 

På Thorildsplans gymnasium tycker vi att sammanhållning, gemenskap och ömsesidigt hänsynstagande är viktigt.

I åk1 startar vi upp med en hel teambuildningsdag för alla nya elever.

Att stärka elevernas självkänsla, trygghet och sammanhållning är ett av målen med denna team-buildningsdag.

Vi menar att detta i allra högsta grad påverkar såväl den psykosociala miljön som förutsättningarna för lärandet i skolan positivt.

Denna verksamhet skall ytterligare bidra till att levandegöra skolans värdegrund.

Under din studietid hos oss låter vi varje inriktning på Thorildsplans gymnasium arbeta med teambuilding under olika former.

 

Dela:
Kategorier: