Till innehåll på sidan

Språkintroduktion

Språkintroduktion kommer att avvecklas från Thorildsplans gymnasium, sista årskullen går ut juni 2021.

För dig som har varit kort tid i Sverige erbjuder Språkintroduktion en väg in i samhället och en möjlighet att utvecklas språkligt. Du får samtidigt kunskaper och betyg som leder vidare till gymnasiestudier.

 Vi läser mot betyg för åk 9 och ämnen som erbjuds är:

 • Svenska som andraspråk 
 • Matematik
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Historia
 • Geografi
 • Religion
 • Kemi
 • Fysik
 • Biologi
 • Idrott och hälsa
 • Bild
 • Modersmål
 • Musik

Du har möjlighet att läsa in behörighet till yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Utbildningen pågår under ett eller två år beroende på hur många betyg du har med dig när du börjar här och vilken skolbakgrund du har från ditt hemland. Vi har två huvudspår, SO och NO. Vilket spår du väljer beror på vad du tänker dig för utbildning efter språkintroduktion.

Beroende på kunskaper delar vi in eleverna i olika grupper i ämnena svenska som andraspråk, matematik och engelska. Eleverna är indelade i tre klasser med ungefär 20 elever i varje. Vi erbjuder även simundervisning och kompletterar undervisningen i klassrummet med studiebesök utanför skolan. Vi har en god studiemiljö med arbetsro för våra elever. Skolan har sammanlagt cirka 1500 elever.

Dela:
Kategorier: