Specialpedagogisk profil inom AST: Teknik- eller Naturvetenskapligt program

Specialpedagogisk profil inom AST: Teknik- eller Naturvetenskapligt program vänder sig till dig inom Autismspektrumtillstånd (AST). Du läser gymnasiekurser i anpassad studiemiljö i mindre grupp. Studierna planeras på tre år med möjlighet att ansöka om ett fjärde år utifrån elevens förutsättningar och behov.

Poängplan SPPAST - Natur

Poängplan SPPAST - Teknik

Från och med hösten 2017 kan utbildningen endast sökas av behöriga elever där betygsantagning gäller. Utbildningen är sökbar för elever från alla kommuner inom Stockholms län.  

Vi erbjuder varje elev:

  • Undervisning i en mindre grupp.
  • Ett hemklassrum där du har en egen dator som arbetsredskap.
  • Undervisningen sker i huvudsak mellan kl. 9:00 och 16:00. Lärare samt elever äter lunch tillsammans i skolmatsalen varje dag.
  • Individuellt val som läses i större grupp på skolan under åk 3.

Vi förväntar oss att:

  • Eleven har vilja och förutsättningar för teoretiska studier i grupp.
  • Eleven deltar både i undervisning och social träning såsom studiebesök och utflykter vilket ingår i skolans aktiviteter. 
Dela: