Specialpedagogisk profil inom AST: Naturvetenskaps- eller Teknikprogram

Specialpedagogisk profil inom AST vänder sig till dig inom Autismspektrumtillstånd (AST) och passar för dig som vill läsa Naturvetenskapsprogrammet eller Teknikprogrammet – Informations- och medieteknik. 

 

Naturprogrammet passar för dig som är intresserad av biologi, fysik och kemi som gillar att laborera men även dig som är intresserad av ett hållbart samhälle och samhällskunskap.

Efter programmet är du väl förberedd för ett brett urval av högskolestudier.

 

På NA lägger vi stor vikt vid hållbarhet.

Du läser politik och hållbar utveckling.

Du fördjupar dig inom olika aktuella samhällsfrågor.

Ämnesövergripande projekt inom Sverige där du gör fältstudier och exkursioner.

Utveckling av din förmåga att uttrycka dig, tänka kritiskt och argumentera.

 

Informations- och medieteknikprogrammet passar för dig som är intresserad av programmering, webbutveckling och nätverksteknik men även dig som är intresserad av fördjupning inom samhällskunskap.

Efter programmet är du väl förberedd för ett brett urval av högskolestudier.

 

På TEINF lägger vi stor vikt vid datateknik och geografiska informationssystem.

Du fördjupar dig inom olika aktuella samhällsfrågor.

Grunder och fördjupning inom programmering.

Ämnesövergripande projekt inom Sverige där du gör fältstudier.

Utveckling av din förmåga att tänka kritiskt, dokumentera och skapa en framtida hållbar samhällsutveckling. 

 

Du läser gymnasiekurser från de nationella programmen NA och TEINF i anpassad studiemiljö i mindre grupp på ca 10 elever där du har ett hemklassrum och där undervisningen i huvudsak sker mellan 9.00-16.00. Lärare samt elever äter lunch tillsammans i skolmatsalen varje dag. Individuellt val läses i större grupp på skolan under åk 3.

 

Du får social träning genom studiebesök, projektarbeten samt genom ämnesövergripande projekt.

Poängplan SPPAST - Natur

Poängplan SPPAST - Informations- och medieteknik

Från och med hösten 2017 kan utbildningen endast sökas av behöriga elever där betygsantagning gäller. Utbildningen är sökbar för elever från alla kommuner inom Stockholms län.  

Dela: