Till innehåll på sidan

Specialpedagogisk profil inom AST: Naturvetenskaps- eller Teknikprogram

Specialpedagogik profil inom AST vänder sig till dig inom Autismspektrumtillstånd (AST) som vill läsa de nationella programmen Naturvetenskapsprogrammet eller Teknikprogrammet – Informations- och medieteknik.

 


Naturprogrammet passar för dig som är intresserad av biologi, fysik och kemi som gillar att laborera men även dig som är intresserad av ett hållbart samhälle och samhällskunskap.

Efter programmet är du väl förberedd för ett brett urval av högskolestudier.

 

 

 

 

På NA lägger vi stor vikt vid hållbarhet.

Du läser politik och hållbar utveckling.

Du fördjupar dig inom olika aktuella samhällsfrågor.

Ämnesövergripande projekt inom Sverige där du gör fältstudier och exkursioner.

Utveckling av din förmåga att uttrycka dig, tänka kritiskt och argumentera.

 

Informations- och medieteknikprogrammet passar för dig som är intresserad av programmering, webbutveckling och nätverksteknik men även dig som är intresserad av fördjupning inom samhällskunskap.

Efter programmet är du väl förberedd för ett brett urval av högskolestudier.

 

På TEINF lägger vi stor vikt vid datateknik och geografiska informationssystem.

Du fördjupar dig inom olika aktuella samhällsfrågor.

Grunder och fördjupning inom programmering.

Ämnesövergripande projekt inom Sverige där du gör fältstudier.

Utveckling av din förmåga att tänka kritiskt, dokumentera och skapa en framtida hållbar samhällsutveckling. 

 

Du läser ett nationellt program inom NA eller TEINF i en mindre grupp om 10 elever där du har ett hemklassrum och där undervisningen i huvudsak sker mellan 9.00-16.00. Lärare samt elever äter lunch tillsammans i skolmatsalen varje dag. Individuellt val läses i större grupp på skolan under åk 3.

 

Du får social träning genom studiebesök, projektarbeten samt genom ämnesövergripande projekt.

Poängplan SPPAST - Naturvetenskap

Poängplan SPPAST - Teknikprogrammet - Informations- och medieteknik

 

Om undervisningen på SPP:

 • Undervisning i en mindre grupp. 
 • Ett hemklassrum där eleverna har en bestämd plats och en egen dator som arbetsredskap. 
 • Undervisningen sker i huvudsak mellan kl. 9:00 och 16:00. Lärare samt elever äter lunch tillsammans i skolmatsalen varje dag klockan 10:30.  
 • Individuellt val (100p) läses i större grupp på skolan under åk 3.  
 • Uppehållsrum tillgängligt under raster  
 • Ett utökat mentorskap med tät kontakt med hemmet  
 • En närmre kontakt mellan lärare och elev för att underlätta, utveckla och stötta elevernas sociala förmågor där behov finns.
 • Stora uppgifter är indelade till mindre konkreta delar, steg för steg.  
 • Eleverna får hjälp och styrning med uppstart under genomförande av uppgifter.
 • Prov med längre skrivtid.
 • Alternativa examinationsformer kan ges.
 • Muntliga kompletteringar vid prov.
 • Förlängd tid vid inlämningar.
Dela: