Till innehåll på sidan

Sommarskola 2021, 15 juni - 9 juli

Sommarskolan på Thorildsplans gymnasium kommer att anordnas under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till covid-19 och då med det antal platser som är möjligt att erbjuda utifrån allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen.

Elever som kommer att antas

  • Elever inskrivna på nationellt program i någon av Stockholms stads kommunala gymnasieskolor.

  • Elever i årskurs 1 och 2.

Planerat kursutbud 2021

Fysik 1a Kemi 1
Biologi 1 Naturkunskap 1b
Matematik 1a Matematik 1b
Matematik 1c Matematik 2b
Matematik 2c Matematik 3c
Matematik 4  
Historia 1b Samhällskunskap 1b
Svenska 1 Svenska 2
Svenska som andraspråk 1 Svenska som andraspråk 2
Engelska 5 Engelska 6

 

För information och anmälan till sommarskolan kontakta din studie och yrkesvägledare på din skola

Anmälan till sommarskolan görs enbart av elevens SYV/skolledning vid ordinarie skola

Skolornas sista anmälningsdag är 12 maj 2021. Reservantagning och avanmälan senast 28 maj 2020.
Observera att elevens skola kan ha tidigare sista anmälningsdatum.

Antagna elever meddelas via SMS och e-post, detta förutsätter korrekt ifyllda kontaktuppgifter i den av skolan inskickadeexcelfilen.

Information om sommarskolan

Information till SYV och skolledning

Information till SYV/Skolledning kring anmälningsförfarandet skickas separat till gymnasieskolorna.

Vid ytterligare frågor kontakta Carina Petit Dit Dariel, administratör Sommarskolan 2021.
E-post: Sommarskola.Thn@Edu.Stockholm.se
Telefon: 076 - 129 10 61

Anmälningsfil (Fylls i och skickas in av skolan, ej av elev)

Dela:
Kategorier: