Sommarskola 2018 vid Thorildsplans gymnasium

För elever på nationellt program skrivna i Stockholms kommun. Endast elever i årskurs 1 och 2 kan söka. Elever ansöker och får information via sin egen hemskola. Fullständiga regler för sommarskolan finns på informationsbladet.

Tid: 18 juni - 13 juli 2018

Kurser som kommer att erbjudas under Sommarskolan 2018

Fysik1 Kemi 1
Biologi 1 Historia 1b
Matematik 1a Matematik 1b
Matematik 1c Matematik 2b
Matematik 2c Matematik 3b
Matematik 3c Matematik 4
Naturkunskap 1b Samhällskunskap 1b
Svenska 1 Svenska 2
Svenska som andraspråk 1 Svenska som andraspråk 2
Engelska 5 Engelska 6

Kurslitteratur

Kurslitteratur i matematik Matematik 5000
Kurslitteratur i fysik Heureka
Kurslitteratur i naturkunskap Synpunkt; Naturkunskap 1b
Kurslitteratur i kemi Kemiboken 1 (gul)

 

Information om sommarskola

Anmälningsblankett för elev sommarskola att lämna till SYV/ skolledning på din skola

För elever som går på Thorildsplans gymnasium, fås information om starttider och lokal i Fronter tidigast 13 juni. Thorildsplans gymnasium skickar ej kallelse hem. Elever från övriga skolor får information från sin hemskola.

Anmälan till sommarskolan görs enbart av elevens SYV/skolledning vid ordinarie skola med nedanstående dokument som sändes till sommarskola.thn@stockholm.se

Sista anmälningsdag måndag 21 maj 2018. Reservantagning och avanmälan 13 juni 2018

Anmälan ( Elevens SYV/ skolledning fyller i här, ej för elev) 

Information till SYV/Skolledning kring det nya anmälningssystemet kommer att sändas separat

Vid ytterligare frågor kontakta biträdande rektor för sommarskolan Matilda Almgren.
E-post: sommarskola.thn@stockholm.se
Telefon: 076 12 910 61

Dela:
Kategorier: