Sök efter böcker och digital information

Databaser

Genom biblioteket har skolan tillgång till databaserna Landguiden, Mediearkivet, Nationalencyklopedin samt Worldbook online via Fronter.
 

  • Artikelsök

    I Artikelsök indexeras artiklar från stora delar av den svenska periodiska litteraturen - dagstidningar och tidskrifter. Fram till 1997 indexerades även årsböcker. Urvalet av tidningar och tidskrifter styrs till stor del av användarnas önskemål, vilket visar sig i databasens innehåll som spänner över många ämnesområden.