Till innehåll på sidan

Skolsköterskor/ hälsa

Du är alltid välkommen till skolsköterskor i akuta ärenden. Vi erbjuder alla elever i årskurs 1 ett hälsosamtal. Hos oss kan du få hjälp med hälso- och medicinska frågor.

Ibland kan dina funderingar leda till att vi hjälper dig med insatser till övriga sjukvården, ungdomsmottagningen eller BUP, barn och ungdomspsykiatri. Vi gör också enklare sjukvårdsinsatser som exempelvis suturborttagning.

Vi har skolläkare 2 gånger per månad, tid bokas via skolsköterska. 

Skolhälsovården har lagstadgad tystnadsplikt. Journalsystem och informationshantering följer den lagstiftning som gäller inom hälso- och sjukvårdens område. Endast skolhälsovården har tillgång till dessa handlingar.

 

Skolsköterska Charlotte Belhomme Rum  E119

 • El- och energiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Språkintroduktion
 • Teknikprogrammet, inriktning Informations- och medieteknik
 • Teknikprogrammet, inriktning Teknikvetenskap

 

Skolsköterska Mehry Saadvand Rum  E118

 • Ekonomiprogrammet
 • Flexibelt lärande, FLEX
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Specialpedagogisk profil inom Autismspektrat, SPP
 • Teknikprogrammet, inriktning Design och produktutveckling
 • Teknikprogrammet, inriktning Samhällsbyggande och miljö

 

Skolläkare Eva Edelstam Granfors

 

 

Ingress: 
Du är alltid välkommen till skolsköterskor i akuta ärenden. Vi erbjuder alla elever i årskurs 1 ett hälsosamtal. Hos oss kan du få hjälp med hälso- och medicinska frågor.