Skolplattformen

Det främsta syftet med en gemensam skolplattform och nya verksamhetssystem är att erbjuda alla barn och elever samma möjligheter till digital utveckling och att underlätta för pedagoger i det dagliga arbetet.

Plattformen består av flera olika delar

  • Barn- och elevregister
  • Hantering av elevdokumentation
  • Hantering av frånvaro och närvaro
  • Hantering av schema
  • Pedagogiska verktyg
  • Startsida

Elever

http://skolplattformen.stockholm.se/

Elevsupport
Telefon: 020 - 33 09 00
E-post: elevsupport@edu.stockholm.se

Vårdnadshavare

http://skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare

Se till att kontaktinformationen är korrekt.
http://supportguider.stockholm.se/2484.guide

Vårdnadshavarsupport
Telefon: 08 - 508 115 52
E-post: e-support@stockholm.se

Elevdokumentation och Frånvaro-Närvaro-Schema

Telefon: 020 - 44 33 00
E-post: support.skolplattformen@stockholm.se

Via nedanstående länkar hittar du mer information om skolplattformen och hur du kan använda dem.

Vårdnadshavarfilmer

Snabbguide

Detaljerad guide

Dela:
Kategorier: