Till innehåll på sidan

Skolkurator

Till oss kan du komma med dina personliga funderingar och angelägenheter. Det kan gälla bekymmer i skolsituationen, hemma eller på fritiden. Inga bekymmer är för små eller för stora för att prata med oss. Det kan t ex gälla stresshantering, oro/ ångest, sömnsvårigheter, ensamhet eller relationsproblematik.

Hos oss kan du också få rådgivning om olika hjälpinsatser i samhället samt information om studieekonomi.
Samtalen sker på dina villkor och vi har lagstadgad tystnadsplikt.

 

Mari Klackenberg Rum E203

Ingress: 
Till oss kan du komma med dina personliga funderingar och angelägenheter. Det kan gälla bekymmer i skolsituationen, hemma eller på fritiden. Inga bekymmer är för små eller för stora för att prata med oss. Det kan t ex gälla stresshantering, oro/ ångest, sömnsvårigheter, ensamhet eller relationsproblematik.