Till innehåll på sidan

Skolans historia

År 2013  firade skolan 75-årsjubileum

Thorildsplans gymnasiums historia går tillbaka till 1938. Vid den tiden beslutade nämligen riksdagen att inrätta ett treårigt statligt tekniskt gymnasium och en treårig teknisk fackskola i Stockholm. Redan vid höstterminen samma år började verksamheten under namnet Tekniska läroverket i Stockholm.

Vårterminen 1941 kunde de första eleverna avlägga sin gymnasieingenjörsexamen.

De första lokalerna låg på Polhemsgatan men 1944 började man bygga en ny skola på nuvarande plats, Drottninghomsvägen 82. Arkitekt var Paul Hedqvist.

1946 kunde man flytta in i de nya lokalerna. Skolan kom nu att heta Högre tekniska läroverket i Stockholm.

Under den första tiden hade läroverket en egen styrelse, men 1962 underställdes skolan Stockholms skoldirektion. Samma år bytte skolan återigen namn, nu till Tekniska gymnasiet I. Vid nuvarande Åsö gymnasium inrättades samtidigt Tekniska gymnasiet II.

1966 försvann begreppet "tekniskt gymnasium" och den tekniska utbildningen inordnades i den nya integrerade gymnasieskolan. Skolan fick då sitt nuvarande namn, Thorildsplans gymnasium, som markerar skolans läge i stället för dess utbildningsprofil.

Med det gymnasiet var den tekniska linjen en av fem gymnasielinjer. Det äldre tekniska utbildningssystemet började samtidigt avvecklas och den sista ingejörsexamen av denna modell avlades 1973.

Dela:
Kategorier: