Till innehåll på sidan

Skol-IF

Skol-IF är en förening som erbjuder dig som är elev på Thorildsplans gymnasium en möjlighet att idrotta i en bra miljö efter skoltid.

Här får du umgås med elever från andra inriktningar och årskurser och stärka "THG-andan".

Du är välkommen oavsett "färdighetsnivå".

Skol-IF ska förhoppningsvis kunna erbjuda flertalet idrotter. Utbudet av idrottsaktiviteter bestäms av eleverna och med utgångspunkt från tilldelade resurser från år till år.

Skol-IF är gratis för eleverna. 

Skol-IF kan erbjuda elever som vill och befinner sig på tillräckligt hög färdighetsnivå en möjlighet att delta i tävlingsarrangemang, ex. skol-dm.

Skol-IF leds av eleverna själva men med översyn av lärare. Elever som är "sektionsledare" ska ansvara för:

1. att grundidén efterlevs
2. att närvarolistor fylls i
3. att material vårdas

Dela: