Till innehåll på sidan

Skiss och mönsterteckning

Elever har fått i uppgift att skapa ett mönster med utgångspunkt från delar av skolans zoologiska samlingar. 

Dela: