Till innehåll på sidan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till elever som är intresserade av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt, lokalt och globalt.

 


Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan. 
Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum. Examensmålet lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet, med formuleringar om att eleverna ska få studera samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. Det handlar om frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Programmets innehåll ska även ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som kan vara till nytta för framtida högskolestudier. Eleverna ska till exempel få formulera och utreda frågeställningar och pröva att tillämpa olika teorier och metoder. 

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet.

Dela:
Ingress: 
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till elever som är intresserade av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt, lokalt och globalt.