Samhällsvetenskap

Poängplan Samhällsvetenskap

Vill du ha tyngd i dina argument? Vill du bli en riktig samhällsvetare?

Hos oss möter du engagerade, välutbildade och erfarna lärare på alla lektioner. Utmaning, variation och problemlösning är våra ledstjärnor. I samarbete med andra utvecklar du dina kunskaper om samhället och får möjlighet att växa utifrån dina förutsättningar. Vi har planerat tre spännande år, i ändamålsenliga lokaler, för att du ska trivas och nå dina framtida mål.

Vill du vara med?

Inriktningen samhällsvetenskap ska ge dig kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen och samspelet mellan människa, samhälle och resurser. Vi har lagt upp en introduktion som ger dig nycklar för att lyckas med dina studier på gymnasiet.

Du kommer att delta i en varierad undervisning, med alltifrån klassiska lektionsupplägg till tematiska ämnesövergripande projekt.

Vetenskaplig metod är central!

Du kommer att få möjlighet att lära dig mycket nytt och roligt, söka svar på viktiga frågor i och utanför skolan, argumentera för olika ståndpunkter, lära dig opponera, öva olika presentationstekniker, utvärdera och reflektera över det du gjort.

Ämnesövergripande projekt

Årskurs 1

  • Aktuell samhällsfråga i Stockholm. Tema: Ung i Stockholm (politik)
  • Tidningsprojektet. Tema: Ung idag (kommunikationer och relationer.
  • Globala studier. Tema: Demokrati och fråga om mänskliga rättigheter i ett internationellt perspektiv.

Årskurs 2

  • Regional handel och ekonomi. Tema: En regions förutsättningar och välstånd. Inriktning geografi och politik.
  • Den hållbara staden. Tema: Hållbar samhällsplanering
  • Stad i Europa. Tema: Människans livsvikllkor i staden. En jämförande studie av två huvudstäder i Europa.

Årskurs 3

  • Gymnasiearbete. Tema: Internationella relationer. Gymnasiearbetet genomförs i samverkan med samhällskunskap 3. I arbetet ingår ett deltagande i ett FN - rollspel.

Efter tre års studier hos oss är du väl förberedd för universitetet!

 

 

Dela:

Aktiviteter