Samhällsbyggande och miljö

Poängplan Samhällsbyggande och miljö

Är du intresserad av arkitektur och samhällsbyggande?

Vi vill ge dig en helhetssyn kring teknik, arkitektur och samhällsbyggande. Utbildningen kopplar ihop teknik med samhällsvetenskap där arkitektur är den gemensamma utgångspunkten.
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program med tonvikt på teknik. Du får en bred teoretisk bas för fortsatta studier inom teknikområdet och arkitektur med inriktning hållbart samhällsbyggande.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning bland våra studerande. Vår syn är att teknikområdet rymmer konstnärlighet, samhällsansvar och genustänkande för att befinna sig i fronten av utvecklingen i samhället. Det är först när teknikområdets traditionellt ”hårda” värden förenas med samhällsinsikt som nya värden uppstår. Då får tillämpandet en god samhällsnytta.

Vi har väl inarbetade kontaktnät utanför skolan. Som exempel kan anges projekt tillsammans med Arkitekturmuseum och Tekniska museet. Större aktörer som Trafikkontoret ingår som uppdragsgivare för tävlingar i ämnesöverskridande projekt. Vi samarbetar även återkommande med verksamma arkitekter i våra kurser.

På inriktningen finns flera lärare med forskningserfarenhet, däribland två arkitekter med mångårig praktisk erfarenhet.

Du arbetar med

Arkitektur och samhällsbyggande
Du övar din förmåga att gestalta ting, rum, hus och samhällen.

Teknik
Du får kunskap om teknik ur ett tvärvetenskapligt perspektiv i dåtid och nutid.

Entrepenörskap
Du utvecklar dina idéer, identifierar dina kunder och använder tekniken till att skapa mervärde.

Skiss, ritning och modell
Du utvecklar din skapande och gestaltande förmåga med hjälp av analoga och digitala verktyg.

Naturvetenskap
Du lär dig använda den naturvetenskapliga metoden.

Matematik
Du utvecklar ditt logiska tänkande och din problemlösningsförmåga.

Olika presentationsmetoder
Du får träna dig i att presentera dina idéer och designförlag.

Dela:

Aktiviteter

Projekt City i våra ögon

Årskurs 1 på Teknikprogrammet, inriktningarna Design och produktutveckling samt Samhällsbyggande och miljö arbetar i projektet City i våra ögon i samarbete med  Lava Bibliotek & Verkstad på Kulturhuset.