Till innehåll på sidan

Samhällsbyggande, miljö och arkitektur


 

 

Poängplan Samhällsbyggande och miljö

 

Forma framtidens städer och samhällen

Programmet ger dig förståelse för hur teknik och samhällsvetenskap hänger ihop och hur arkitektur är den gemensamma utgångspunkten.
Under utbildningen får du delta i projekt där du samarbetar med olika verksamheter i samhället.
Programmet är högskoleförberedande och har praktiska inslag.

• En teoretisk bas för fortsatta studier
• Arkitektur där du får öva på att gestalta miljöer
• Samhällsbyggande
• Teknikutveckling från idé till teknisk lösning
• Matematik där du utvecklar ditt logiska tänkande
• Entreprenörskap
• Skiss, ritning och modell

Dela:

Aktiviteter

Projekt City i våra ögon

Årskurs 1 på Teknikprogrammet, inriktningarna Design och produktutveckling samt Samhällsbyggande och miljö arbetar i projektet City i våra ögon i samarbete med  Lava Bibliotek & Verkstad på Kulturhuset.

Ingress: 
<br>