Till innehåll på sidan

Sam-Beteende får Erasmusstipendium

Sam-Beteende har fått förmånen att delta i ett Erasmusprojekt med tema arkitektur i Europa i år och nästa läsår. Fokus för projektet är hur arkitekturen i Europa förändras i takt med att samhället förändras. De länder som deltar är: Finland, Frankrike, Italien, Polen, Rumänien, Spanien och Sverige. Projektet ska utmynna i en bok som beskriver framför allt nyklassicismen i Europa.

 

Dela:
Kategorier: