Till innehåll på sidan

Resurscentrum - speciallärare, specialpedagog

På Resurscentrum ger vi dig, som har behov av det, hjälp och stöd.

Du som t ex har:

  • Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi
  • Andra inlärningshinder t ex koncentrationssvårigheter, svårigheter att strukturera och planera ditt skolarbete.
  • Av olika anledningar kommit efter i ditt skolarbete.

Du är också välkommen till oss på Resurscentrum rum, B303 och B308, för att sitta och arbeta i lugn och ro i tyst miljö. Övrigt stöd, prata med din handledare. 

Vänligen ring eller e-posta för ytterligare information.