Till innehåll på sidan

Prövningar

24§ En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller på gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F. Gymnasieförordningen (2010:2039)

Prövning

Elev som fått F på en avslutad kurs får göra en s k F-prövning så länge eleven är inskriven på ungdomsgymnasiet. F-prövning får göras tills eleven erhållit betyget Godkänd eller däröver på kursen, dvs hela betygskalan ska användas vid prövningen. En F-prövning kan bara göras på hel kurs. Prövningen kan vara muntlig och/eller skriftlig. Den kan också innehålla laborativa moment eller andra praktiska färdighetstest. Dessa får i så fall göras i samråd med ansvarig lärare ca 2-3 veckor efter den ordinarie prövningen efter att den muntliga/skriftliga delen är godkänd.

Anmälan

Eleven ansvarar själv för att anmäla sig till prövning. Särskild blankett för detta fylls i och lämnas till expeditionen. För att prövningsanmälan ska betraktas som giltig ska lärare skriva under anmälan. Blanketter finns i blankettstället vid klassfacken samt högst upp på denna sida.

Prövning av kurs kan inte göras på kurser som avslutats på vårterminen i åk 3. Elev som får F hänvisas till de prövningar som kan göras på KomVux.

Prövningstillfällen

I augusti och några gånger till under läsåret kommer det att finnas möjlighet att pröva. Alla kurser kan prövas vid varje tillfälle. Datumen för prövning finns på i kalendariet på Min skola. Som elev får man bara pröva en kurs per tillfälle.

Särskild prövning

Särskild prövning sker när elev inte läst en kurs på skolan, men den finns med i elevens individuella studieplan.

Anmälan

Så länge elev är inskriven i ungdomsgymnasiet kan anmälan om särskild prövning endast göras av rektor. Särskilda prövningar kan göras på KomVux.

Konkurrensprövning

Först efter avslutade gymnasiestudier kan elev pröva för ett högre betyg. Anmälan görs till KomVux. Eleven betalar då 500 kr

Dela:
Kategorier: