Organisation

Thorildsplans gymnasium är en del av Gymnasieområde 4 i Stockholms Utbildningsförvaltning. Området består av 8 gymnasieskolor, Thorildsplans gymnasium, ESS-gymnasiet, Globala gymnasiet, ISSR - International School of Stockholm Region, Kungliga Svenska Balettskolan, Kungsholmens gymnasium/ Stockholms musikgymnasium, Campus Konradsberg samt Kungsholmens västra gymnasium. Områdets gymnasiechef heter Peter Lyth och administrativ chef Annelie Hofström.

Thorildsplans gymnasium leds av fyra rektorer. Det finns en pedagogisk ledningsgrupp som består av rektorerna och inriktningsledare. Varje inriktning har en ansvarig inriktningsledare.

Lärarkåren består av ca 110 personer och få är obehöriga. Det finns dessutom ett elevvårdsteam och en grupp som arbetar med administration på expeditionen, vaktmästeri och med IT. Lokalvård och kök sköts av företag utifrån.

Skolans lokaler är väl utrustade med laborationssalar, datorsalar, musik- och bildsalar, ett vackert bibliotek och stora idrottshallar. Det finns ett gym och ett trevligt café.

Dela:
Kategorier: