Till innehåll på sidan

Organisation

Thorildsplans gymnasium är en del av Gymnasieområde 1 i Stockholms Utbildningsförvaltning. Områdets gymnasiechef är Anna Widing,

Thorildsplans gymnasium leds av en rektor och tre biträdande. Det finns en pedagogisk ledningsgrupp som består av rektorerna och inriktningsledare. Varje inriktning har en ansvarig inriktningsledare.

Lärarkåren består av ca 110 personer och få är obehöriga. Det finns dessutom ett elevvårdsteam och en grupp som arbetar med administration på expeditionen, vaktmästeri och med IT.
Lokalvård och kök sköts av företag utifrån.

Skolans lokaler är väl utrustade med laborationssalar, datorsalar, musik- och bildsalar, ett vackert bibliotek och stora idrottshall. Det finns ett gym och ett trevligt café.

Dela:
Kategorier: