Till innehåll på sidan

Nya offentliga rum i Stockholm

Så här skulle Stockholm kunna se ut! Om Teknik, Design och produktutvecklings eleverna i Åk2 skulle få bestämma, ett gott samarbete med Trafikkontoret i Stockholm.

Eleverna har arbetat med Liljeholmsparken, Järnvägsparken, Gustav Adolfs torg och Akalla torg och tanken är att de utifrån platsen skall tänka nytt. Det nya rummet skall kännas som ett "vardagsrum" för alla där samvaro och aktivitet står i centrum. I sitt arbete har eleverna utgått och definierat ett globalt mål som skall prägla designen.

 

Eleverna fick i uppdrag av Trafikkontoret att ge förslag på: 
• Hur kan vi arbeta med gator, torg, kajer för att göra Stockholm mer levande och attraktiv?

• Vilka offentliga rum ska staden satsa på för att förbättra funktioner som vistelse och rörelse?
• Föreslå flexibla, tillfälliga åtgärder för att öka stadslivet i hela staden året runt.

• Identifiera torg och platsbildningar som behöver omvandlas för att bli mer attraktiva offentliga rum som gynnar alla medborgare och skapar rum för fler kvaliteter?

Teknikprogrammet, Design och produktutveckling åk 2, Design 1 och Designmodeller i samarbetet med Trafikkontoret.

Dela: