Till innehåll på sidan

Skolbibliotek i världsklass

Thorildsplans gymnasium har tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2020.

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande. Ett skolbibliotek i världsklass:

är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
ger eleverna verktyg för källkritik
lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
är navet i den digitala kunskapsskolan!  

Dela:
Kategorier: