Jakob Trollbäck föreläser om kommunikation och design för en hållbar framtid

Vårterminen på Thorildsplans gymnasium startar med en föreläsning av Jakob Trollbäck, grafisk designer, The New Divison. 2015 skapade han den grafiska formen för FN:s Globala Mål. Detta inbegriper ett kommunikationssystem för de totalt 168 delmålen.

Jakob Trollbäck berättar om processen, att ta fram symboler, bilder och färgplatten, med ett tydligt budskap som är universellt.  När arbetet är klart finns en kartläggning av utmaningar, men också möjligheter, aktiviteter och aktörer.  Han betonar också ordens roll. Ord är viktiga för att budskapet ska nå fram. Det gäller att hitta en enkelhet som är kärnfull i språket. 17 mål och 168 delmål blir byggstenar som tillsammans omfattar frågor om klimat, social hållbarhet på grupp och individnivå, hälsa och psykiskt hälsa, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ”Det blir ett periodiskt system som hjälper oss att hantera framtidens utmaningar” säger Jakob Trollbäck.

För våra ungdomar som ibland kan känna sig vanmäktiga inför stora ödesfrågor kan de Globala Målen ge framtidshopp. I och med att målen är nedbrutna och konkreta finns vägar för att förstå, hantera och agera.  Budskapet är också att den yngre generationen är viktig.  Det behövs engagemang, entreprenörskap och kunskap inom olika områden. God utbildning för alla ses också av många som ett av de viktigaste målen.

På vår skola finns stora möjligheter till tvärvetenskapligt arbete. Vi har en bredd när det gäller program och inriktningar. För att konkret se hur man omsätter de Globala Målen i undervisningen, har vi också bjudit in Lotta Dessen Jankell, lärare och forskare i didaktik.  Hon har tagit fram Skolverkets modul om de Globala Målen för konkret tvärvetenskapligt arbete i klassrummet. Hon visar och ger modeller för olika teman och projekt som knyter an till ämnen och examensmål.  Lotta Dessen Jankells föreläsning blir en god inspiration för vidare arbete hos oss. ”Det är viktigt att skapa aktörer och att få eleverna att se sin roll nu och i framtiden.” säger Lotta Dessen Jankell.

Dela:
Kategorier: