Till innehåll på sidan

Välkommen till ett skolbibliotek i världsklass.

Biblioteket på skolan är en naturlig och viktig del i skolans pedagogiska arbeta för att hjälpa eleverna att uppnå sina kunskapsmål.

Biblioteket förser och hjälper elever och personal med flera olika resurser och strävar efter att ha ett dagsaktuellt och varierat bokbestånd som passar skolans inriktningar och skolans mål. Biblioteket arbetar hela tiden med att utveckla pedagogiska metoder som stimulerar elevernas Medie- och informationskunnighet, arbetar för att främja elevernas läs- och språkutveckling och använda biblioteket som en kulturell mötesplats.

I skolans bibliotek har du tillgång till aktuell skön- och facklitteratur, databaser, tidningar, tidskrifter och uppslagsverk både på svenska och engelska. Vi hjälper till med informationssökning, lästips och övriga frågor som du som elev behöver hjälp med i dina studier. Vid förfrågan lånar vi även in böcker från universitet och högskolor. Dagligen tar vi emot inköpsförslag från både lärare och elever.

Det finns gott om sittplatser i biblioteket för studier och du kan även boka Strindbergs konferensrum eller sitta i Selmas salong. Personalen hjälper dig gärna att hitta den litteratur som du behöver för dina studier eller böcker för din privata läsning. 

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Biblioteket på skolan är en naturlig och viktig del i skolans pedagogiska arbeta för att hjälpa eleverna att uppnå sina kunskapsmål.