Naturvetenskapsprogrammet

Poängplan Natur

Det behövs fler naturvetare!

Med experiment och fördjupade studier inom naturvetenskap får du en god start för dina
framtida studier.
Behovet av naturvetare är stort i vårt samhälle och kommer att öka. Det naturvetenskapliga programmet förbereder dig för ett brett urval av högskolestudier. Framtidens arbetsplatser kommer att behöva välutbildade naturvetare inom många olika områden, både i Sverige och utomlands.
Vi tycker att det är mycket viktigt att du får ett naturvetenskapligt förhållningssätt redan från början av dina gymnasiestudier, och därför använder vi ett experimentellt och undersökande arbetssätt.

Våra lärare är engagerade, mycket välutbildade och erfarna. Vi använder olika arbetsformer för att våra elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, t ex ämnesövergripande projekt i alla årskurser. Exkursioner och fältarbeten är återkommande inslag i undervisningen.

Inom programfördjupningen i åk 2 och 3 genomförs ett internationellt projekt med hållbar utveckling som tema. Vi besöker utländska skolor och universitet och genomför laborationer och fältarbeten på plats.

Kommunikation och reflektion

Språket är ett redskap för kommunikation men också reflektion och lärande. Utbildningen skall därför utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig, att argumentera och att tänka kritiskt.

Skolans laboratorier är moderna, välutrustade och ändamålsenliga, och vi använder modern
informationsteknologi i vår undervisning. Vi vill ge möjlighet till fysisk aktivitet inom NA-programmet, och därför har vi valt att erbjuda den tvärvetenskapliga kursen Träningslära, som ger våra elever chansen att kombinera fysisk aktivitet med teoretisk kunskap om träning.

Dela:

Aktiviteter

Grand Prix på Nalen

Tisdag 29 nov var TT15A, NA15A och NA15B på den sprakande finalen i Forskar Grand Prix på anrika Nalen.

Boktitelpoesi

NA15A och TS15A inledde terminen med en kreativ övning i svenska. Uppgiften gick ut på att skapa sin egen boktitelpoesi på tema sommar. Kreativiten flödande i skolans bibliotek. Här ser ni de två vinnande bidragen från respektive klass.

Studieresa till Spanien med NA14A och B

En vecka i mitten av oktober åkte våra elever i klass NA14A och B till Torrevieja i Spanien med projektet "Hållbar utveckling". Här visas några bilder från resan.