Likabehandlingsplan

Här kan du läsa uttdrag ur skolans Likabehandlingsplanen

Personal får kännedom om problemet genom eleven, andra elever, föräldrar eller kollegor.

• Handledare eller annan personal har därefter samtal med eleven som får möjlighet att beskriva det som inträffat.

• Handledare eller annan personal tar kontakt med skolledning.

• Skolledning gör en bedömning vilken personal som behöver arbeta tillsammans för att lösa problemet. En i gruppen utses till ansvarig och sköter dokumentationen i ärendet.

• Om inblandade elever, den som kränkts eller den som utfört kränkningen, är under 18 år informeras respektive vårdnadshavare.

Den kränkta eleven får erbjudande om stödperson från skolans personal alternativt vuxen utifrån.

• Samtal hålls med eleven, ev. stödperson, personal och den som anklagats för att ha utsatt eleven för kränkningar.

• Om det är nödvändigt hålls enskilda samtal med utsatt elev respektive anklagad elev eller personal.

• Åtgärder bestäms, dokumenteras och datum för uppföljning bokas

 

Under Relaterade dokument kan du läsa den fullständiga Likabehandlingsplanen

Dela:
Kategorier: