Låneregler

Välkommen som låntagare på Thorildsplans gymnasiebibliotek

Bibliotekskort

Alla som börjar läsa på Thorildsplans gymnasium får ett eget Bibliotekskort. Bibliotekskortet skall ses som en personlig värdehandling. Du kommer att få möjlighet att låna både läroböcker och biblioteksböcker under din studietid. Som låntagare är du skyldig att kontinuerligt informera dig om lånereglerna och följa dessa.

Vid förlorat Bibliotekskort är låntagaren skyldig att omedelbart anmäla förlusten till Biblioteket så att kortet kan spärras. Du ansvarar för alla lån som görs med kortet tills dess att du har anmält förlusten till biblioteket.

Adress eller namnändring skall utan dröjsmål anmälas till biblioteket. Du bör veta att dina personuppgifter registreras och vid behov kan användas för fakturering och adressökning.

Pin-kod
Alla skolans elever tilldelas en pin-kod kopplad till sitt lånekort. Pin-koden används när eleven skall låna via självutlån eller när eleven skall logga in på sitt konto.

Ansvar för lånade medier
Du som låntagare eller vårdnadshavare ansvarar för medierna till dess att de avregistrerats. Som låntagare eller vårdnadshavare ansvarar du även för att de läroböcker, biblioteksböcker och andra medier som lånats återlämnas senast på angiven förfallodag. Lånetiden kan variera beroende på om det är biblioteksböcker/media eller läroböcker. Biblioteksböcker/media har i regel en lånetid på 4 v och läromedel lånas lika länge som den aktuella kursen pågår.

Vi skickar två påminnelser via sms efter detta skickas en tredje påminnelse hem till eleven med följebrev. Om medierna inte återlämnats efter tre påminnelser anses de som borttappade och du blir då skyldig att ersätta dem.

Ouppklarade lån eller skulder till skolan kan komma att överlämnas till inkasso.

Dela:
Kategorier: