Kvalitetsgaranti

Stimulerande utbildning i trygg miljö

Thorildsplans gymnasium är en gymnasieskola med cirka 1400 elever. Skolan bedriver utbildning inom fem olika program; EE, EK, NA, SA, TE samt individuella alternativ.

Med ett tydligt ledarskap på alla nivåer upprätthålls gemensamma normer och värderingar i en skola för mångfald. Eleverna ska trivas och känna sig trygga.

Skolan ska erbjuda eleverna en kreativ och stimulerande arbetsmiljö. Vi arbetar för att eleverna ska utmanas och få den uppbackning de behöver för att kunna komma in på önskade högskoleutbildningar, alternativt är attraktiva för den arbetsmarknad de utbildas för.

Vi strävar mot en ökad individualisering och vi ger stöd till elever med särskilda behov. Detta ska vara inbyggt i det arbets- och förhållningssätt som tillämpas.

Thorildsplans gymnasium ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsplats för kompetenta och kunniga medarbetare.

Klagomål, synpunkter och förslag

Klagomål, synpunkter och förbättringsförslag lämnas i första hand till rektor för programmet.

Rektor Karin Ågren tel 508 43 652 Teknikvetenskap, FLEX

Tf Rektor Maria Svantesson-Bohlin tel 508 43 606 Ekonomi, Teknik - Design och produktutveckling, Specialpedagogisk profil inom autismspektrat

Rektor Robert Waardahl tel 508 43 607 El-programmet, Teknik - Information och mediateknik, Naturvetenskap

Rektor Anna Ceder tel 508 32 506 Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknik - Samhällsbyggande och miljö, Språkintroduktion

Är skolledningens handläggning av klagomål/synpunkter inte tillfredsställande hänvisas till:
Gymnasiechef Peter Lyth, tel 070-771 71 92.

Man kan även vända sig till Skolinspektionen och JO.

Kategorier: