Till innehåll på sidan

Information om modersmål

I gymnasieskolan kan man välja att läsa kurser i sitt modersmål oavsett vilket program man går. Det finns tre kurser för ämnet modersmål på gymnasiet: (Blankett)

  • Modersmål 1 (100p)
  • Modersmål 2 (100 p)
  • Aktiv Tvåspråkighet (100p)

Elever som vill studera modersmål, måste börja med kursen Modersmål 1 och kan sedan välja att fortsätta med Modersmål 2 eller Aktiv Tvåspråkighet.

På gymnasiet kan du välja att använda sina poäng för modermål på tre olika sätt:

  • Som individuellt val
  • Som utökat program
  • Som ersättning för undervisning i Moderna språk

Hur går undervisningen till?

Undervisningen sker i grupp på någon av gymnasieskolorna i centrala Stockholm. Undervisningen sker efter ordinarie skoltid, två timmar per vecka (oftast tisdagar 16-18).
För att en kurs skall starta krävs att 5 elever önskar läsa samma kurs i samma språk.

Hur anmäler man sig?

Intresserade elever ska lämna in en blankett till studievägledarna eller expeditionen. Blankett finns på hemsidan eller i blankettstället vid expeditionen. Anmälan måste vara godkänd av rektor.

Ansvariga för Modersmålsundervisning i Stockholms stad är Språkcentrum som tar emot anmälningarna från gymnasieskolorna och sätter ihop grupper.

När börjar Modersmål?

Kurserna börjar v.38-39.

Mer informtion finns på Skolplattformen.

 

Med vänliga hälsningar

 

Studievägledarna

Dela:
Kategorier: