Individuella val

Information om det individuella valet
Alla elever i årskurs 2 ska göra ett val så att man får den totalpoäng (2500 poäng) som krävs för att få en gymnasieexamen.

Det individuella valet gör eleverna på Skolplatsen:

https://skolplatsen.stockholm.se/

Dela: