Till innehåll på sidan

Elevstöd, studievägledning, elevhälsa, stresshantering

På vår skola arbetar vi i team och samverkar kring frågor som rör elever som behöver extra stöd i skolan. Arbetet syftar både till att vara förebyggande och hälsofrämjande samt direkt åtgärdande. 

Elevstödet består av rektorer, kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, speciallärare och resurspedagog (stresshantering). Vi arbetar direkt tillsammans med eleverna och erbjuder stöd och hjälp utifrån elevens behov, men också med handledning till skolans lärare och arbetslag.

Dela: