Ekonomiprogrammet

Poängplan Ekonomi

Ekonomiprogrammet ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga område på högskolan.

På programmet studerar du ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företags problem och får insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du lär dig också om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att du tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet.

Dela: