Till innehåll på sidan

För dig som går i åk 9

Här finns information om skolan för dig som ska söka gymnasium.

 

 

Du hittar även filmerna för respektive inriktning under våra utbildningar.

Gymnasieval

Hur söker du till gymnasiet? Här har vi länkat till gymnasieantagningen om det viktigaste att veta inför ansökan till gymnasiet.
Omvalet stänger 23:59 den 17 maj 2021.

Länk till gymnasieantagningen

 

Programinformation

Under Våra utbildningar hittar du information om varje program och inriktning.
Du kan också bläddra i vår digitala broschyr.
 

Klasser, antagning, och individuella kurser

Hur stor är skolan? Hur många elever?

Hos oss på Thorildsplans gymnasium går cirka 1400 elever fördelade på 50 klasser med  33 elever i varje klass. Det är elever från hela Stockholms län, där några åker långt och andra bor nära.

Vad behöver jag för antagningspoäng för att komma in?

Det varierar från år till år. Se statistik från förra året
Antagningsstatistik 20/21 

Vilka kurser erbjuds som individuellt val?

Vi har ett brett utbud av kurser att välja mellan. Se aktuellt utbud här:
Individuellt val kursutbud 21/22 

Vilka moderna språk erbjuder ni på skolan?

Vi erbjuder Franska, Spanska och Tyska upp till och med steg 4

Finns möjlighet att byta program efter skolstart?

Det kan eventuellt vara möjligt att byta program. Eftersom det finns en risk för att ett byte inte går att genomföra så är det viktigt att du tänker igenom ditt val av program noga. Ta i sådant fall kontakt med studie- och yrkesvägledaren.

Ingår praktik hos arkitektkontor under utbildningen på Teknikprogrammet inr. Samhällsbyggande och miljö?

Praktik ingår inte i högskoleförberedande program, men våra inriktningsspecifika och programfördjupande kurser innehåller övervägande praktiska moment. Eleverna får exempelvis jobba med skiss, modell och redovisning.

Är Teknikprogrammet inr. Samhällsbyggande och miljö lika tungt som Naturvetenskapsprogrammet?

Det beror på vilka typer av kurser du upplever är tunga. Denna programinriktning innehåller färre kurser i Matematik, Fysik och Kemi än vad Naturvetenskapsprogrammet gör, dessa kurser upplever många som tunga. Inriktningen blandar även teori och praktik. Vissa kurser är bara design och skapande, dessa kurser kan ge energi till att klara av de lite tyngre teoretiska kurserna.

Vet ni var de elever som gått ut på Teknikprogrammet inr. Samhällsbyggande och miljö hamnar sen? Arkitektutbildning? Annat?

Många söker sig vidare till arkitektutbildning, både i Sverige och utomlands. Utbildningen förbereder också för högskoleingenjörsutbildningar och andra design- och formgivningsutbildningar. Vissa elever väljer att läsa Fysik 2 och Matematik 4 som individuellt val för att kunna söka till Civilingenjörsprogrammet inom olika inriktningar, t.ex. Samhällsbyggnad.

Vanliga frågor

Hur ser fördelning tjejer och killar ut på hela skolan?

Fördelningen på hela skolan är ca 70% killar och 30% tjejer.

Hur många killar respektive tjejer har ni i era klasser på Teknikprogrammet inr. Samhällsbyggande och miljö?

På denna inriktning är det ungefär 60% killar och 40% tjejer.

Hur många av skolans lärare är utbildade och behöriga i de ämnen/kurser de undervisar i?

Alla våra lärare är behöriga i sina ämnen/kurser.

Finns studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog och skolsyster?

Ja, vi har tre studie- och yrkesvägledare, två kuratorer,  två skolsköterskor, en specialpedagog på heltid och tre speciallärare på heltid.
Tillsammans utgör de vårt elevhälsoteam.

Trivs lärarna? Hur ser personalomsättningen ut?

Personalomsättningen är liten hos oss.

Hur ser skolans lokaler ut för olika ämnen och kurser, finns idrottssal och laborationssal t.ex.?

På Thorildsplans gymnasium har vi egen idrottsanläggning infattande idrottshall och gym. Vi har välutrustade laborationssalar i biologi, fysik, kemi, naturkunskap.
Vi har också en välutrustada salar för bild och design och en trä- och metallverkstad.
Skolan har dessutom ett prisbelönt stort och populärt bibliotek.

Elever som har behov av stöd, hur arbetar skolan med det?

Vår avsikt är att bedriva en undervisning som passar alla elever så att ingen ska behöva gå ifrån för separata lösningar. Lärare och elever samverkar för att hitta vad som passar varje enskild elev men även hela klassen. Vårt elevhälsoteam deltar aktivt i det arbetet. Vi erbjuder självklart särskilt stöd för elever med sådana behov.

Finns det elevråd på skolan?

Ja, vi har elevråd på skolan

Kan jag läsa modersmål hos er?

Du kan ansöka om att läsa modersmål i varje årskurs. Eftersom modersmål arrangeras genom Stockholms stad kan undervisningen ske på en annan gymnasieskola i centrala Stockholm.

Erbjuder ni prova-på dagar eller privata besök på skolan?

Nej, i dagsläget kan vi tyvärr inte erbjuda prova-på dagar eller besök. Ifall detta förändras kommer vi att annonsera det på vår hemsida.

Får jag en egen dator?

Ja, du får låna en bärbar dator under din gymnasietid.

Vilka kurser läser jag på de olika programmen?

I våra poängplaner ser du vilka kurser som ingår i varje program. Poängplanerna hittar du under Våra utbildningar på inriktningarnas egna sidor.

Hur långa är skoldagarna?

Det varierar beroende på årskurs och hur kurserna ligger. Undervisningen kan exempelvis pågå kl: 08:30-16:00, 09:15-15.00 eller 08:30-13:30.

Kan jag läsa moderna språk på Teknikprogrammet?

Moderna språk ingår inte i Teknikprogrammet men i årskurs 3 kan du välja att läsa moderna språk som ett individuellt val.

Vilket program ger mig behörighet till civilingenjörsprogrammet?

Om du vill bli behörig till att söka civilingenjörsprogrammet direkt efter gymnasiet har vi två program som ger dig alla kurser du behöver: Naturprogrammet och Teknikprogrammet inriktning Teknikvetenskap.

Du kan eventuellt uppnå behörighet till civilingenjörsprogrammet genom att gå våra andra inriktningar på Teknikprogrammet: Design och produktutveckling, Samhällsbyggande och miljö, Informations- och medieteknik. För att bli behörig från dessa inriktningar behöver du dock aktivt välja att läsa Fysik 2 och Matematik 4 som individuellt val i årskurs 3.
OBS vi kan inte garantera att du får de individuella val du helst vill ha.

Får jag SL-kort av skolan?

Ja om du bor längre än 6 km från skolan.
Du kan läsa mer om stadens regler för terminsbiljett här.

Finns det matsal? Lagas maten på skolan? Finns specialkost?

Skolan har matsal där alla elever äter gratis under skoltiden.
Maten tillagas och kommer från Konradsberg. Varje dag finns ett huvudmål, en vegetarisk rätt, och salladsbuffé. Vid behov finns specialkost.

 

Flera frågor?

Ställ dem till våra studie- och yrkesvägledare via vår Ställ en fråga sida.

Dela: