Till innehåll på sidan

För dig som går i åk 9

Tack för visat intresse för Thorildsplans gymnasium under Gymnasiemässan digital

Stort tack för visat intresse under Gymnasiemässan digital i november i år. Vi vill tipsa er om att hålla koll på uppdaterad på hemsidan där vi lägger upp nyheter och annan information. Dessutom blir det digitalt öppet hus den 2 februari 2021. 

Gymnasieval

Hur söker du till gymnasiet? Här har vi länkat till gymnasieantagningen om det viktigaste att veta inför ansökan till gymnasiet.

Länk till gymnasieantagningen: https://gymnasieantagningen.storsthlm.se/ansokan-och-antagning/soka-till-gymnasiet/sa-har-soker-du/lat-indy-visa-hur-du-soker-till-gymnasiet/

 

Klasser, antagning, och individuella kurser

Hur stor är skolan? Hur många elever?

Hos oss på Thorildsplans gymnasium går ca 1500 elever fördelade på 50 klasser med ca 33 elever i varje klass. Det är elever från hela Stockholms län, där några åker långt och andra bor nära.

Vad behöver jag för antagningspoäng för att komma in?

Det varierar lite från år till år, men generellt kan man säga att det krävs höga betyg. Se statistik från förra året. 
Antagningsstatistik 20/21 

Vilka kurser erbjuds som individuellt val?

Alla som ger behörigheter och meritpoäng för de utbildningar vi har.
Individuellt val kursutbud 21/22 

Erbjuder skolan utökade kurser mer än 2500 poäng och kan jag läsa kurser i förväg?

Rektor är restriktiv med att godkänna utökade kurser utöver programmets 2500 poäng.

Vilka moderna språk erbjuder ni på skolan?

Vi erbjuder Tyska, Franska, Spanska upp till steg 4

Finns möjlighet att byta program om jag valt fel?

I mån av plats kan ett byte gå, ta i sådant fall kontakt med studie- och yrkesvägledaren.

Hur många av skolans lärare är utbildade och behöriga i de ämnen/kurser de undervisar i?

Alla våra lärare är behöriga i sina ämnen/kurser.

Finns studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog och skolsyster?

Ja, vi har tre studie- och yrkesvägledare på heltid, två kuratorer på heltid, en specialpedagog på heltid, två skolsköterskor på heltid, tre speciallärare på heltid och deltid och de arbetar tillsammans i vårt elevhälsoteam.

Trivs lärarna? Hur ser personalomsättningen ut?

Personalomsättningen är liten hos oss.

Hur ser skolans lokaler ut för olika ämnen och kurser, finns idrottssal och laborationssal t.ex.?

På Thorildsplans gymnasium har vi egen idrottsanläggning infattande idrottshall och gym. Vi har välutrustade laborationssalar i fysik, kemi, biologi, naturkunskap och bild.

Elever som har behov av stöd, hur arbetar skolan med det?

Vår avsikt är att bedriva en undervisning som passar alla elever för att elever inte ska behöva gå ifrån för separata lösningar. Lärare och elever samverkar för att hitta vad som passar varje enskild elev men även hela klassen. Vårt elevhälsoteam deltar aktivt i det arbetet. Vi erbjuder självklart särskilt stöd för elever med sådana behov.

Finns det elevråd på skolan?

Ja vi har elevråd på skolan

Får jag SL-kort av skolan?

Ja om du bor längre än 6 km från skolan.
Stadens regler för terminsbiljett

Finns det matsal? Lagas maten på skolan? Finns specialkost?

Skolan har matsal där alla elever äter gratis under skoltiden.
Maten tillagas och kommer från Konradsberg. Varje dag finns ett huvudmål, en vegetarisk rätt, och salladsbuffé. Vid behov finns specialkost.

Dela: