Design och produktutveckling

Poängplan Design och produktutveckling

Är du intresserad av design?

Design och produktutveckling passar dig som tycker om att driva idéer och tänka kreativt, både enskilt och i grupp.

Teknikprogrammet är högskoleförberedande och ger dig behörighet för fortsatta studier inom många olika områden. För att ge dig förutsättningar att befinna dig i fronten av teknikutvecklingen rymmer vår utbildning konstnärlighet, samhällsansvar och genustänkande. På vår inriktning design och produktutveckling får du arbeta med både snabba skissuppdrag och mer genomarbetade större projekt. Förutom lektioner med genomgångar, övningar och laborationer får du träning i att arbeta i projektgrupper.

Idag är närmare hälften av eleverna på vår utbildning flickor, vilket är unikt på teknikprogrammet. Här finns lärare med relevant yrkes- och forskarerfarenheter. Vi har väl inarbetade samarbeten utanför skolan med till exempel Tekniska museet och Arkitekturmuseet. Även större aktörer som Trafikkontoret ingår som uppdragsgivare i ämnesövergripande projekt. Du får även möta gästlärare som är professionellt verksamma inom design och produktutveckling.

DU ARBETAR MED

Skiss, ritning och modell
Du utvecklar din skapande och gestaltande förmåga med hjälp av analoga och digitala verktyg.
Formstudier
Du utvecklar ditt färg- och formsinne.
Teknik
Du lär dig teknikutveckling från idé till teknisk lösing.
Funktionsstudier
Du får ett psykologiskt och samhälleligt perspektiv där människa och miljö är utgångspunkt.
Naturvetenskap
Du lär dig att använda den naturvetenskapliga metoden.
Matematik
Du utvecklar ditt logiska tänkande och din problemlösningsförmåga
Entreprenörskap
Du utvecklar dina idéer, identifierar dina kunder och använder tekniken till att skapa värde.
Olika presentationsmetoder
Du får träna dig i att presentera dina idéer och designförslag.

Dela:

Aktiviteter

Händer som ritar

Lava, en dag på Kulturhuset

Årskurs 1 på Teknikprogrammet, inriktningarna Design och produktutveckling samt Samhällsbyggande och miljö arbetar i projektet City i våra ögon i samarbete med  Lava Bibliotek & Verkstad på Kulturhuset.

Tema Superhjälte

Elever fick i uppgift att arbeta med tema Superhjälte. Se bilder från skolans skaparverkstad.

Skiss och mönsterteckning

Elever har fått i uppgift att skapa ett mönster med utgångspunkt från delar av skolans zoologiska samlingar.