Till innehåll på sidan

Design och produktutveckling

På inriktningen för design och produktutveckling får du lära dig grunderna inom teknikutveckling, gestaltning och visualisering.


Poängplan Design och produktionsutveckling

Vill du vara med och utveckla morgondagens produkter? 

  

Det tekniska kunskapsområdet omfattar hur teknik formas, utvecklas och ständigt förändras. Framtidens samhällsbyggande kräver förståelse för kommande utmaningar och ett utvecklat kritiskt tänkande. 

  

Utbildningen belyser samband mellan olika delar i de tekniska utvecklingsprocesserna och bidrar till att du som elev förstår hela kedjan inom teknik- och produktutveckling, så att du kan ta de hänsyn som krävs för ett hållbart samhälle. 

  

Du tränar färdigheter i att observera, analysera och lösa problem inom de naturvetenskapliga, humanistiska, tekniska och designrelaterade ämnena. Hos oss får du utveckla din kreativitet, ditt logiska tänkande, din förmåga att skapa nya idéer och med hjälp av dessa designa och utveckla nya produkter och innovationer. 

  

För att detta ska vara möjligt behöver och får du djupare kunskaper inom: 

  • Matematik och naturvetenskapliga metoder 
  • Teknik och teknikutveckling 
  • Skissteknik, perspektivlära och formstudier 
  • Observationer och analyser av behov och funktion 
  • Designprocesser 
  • Digital visualisering, exempelvis i Photoshop, Illustrator och 3ds Max 
  • Analog visualisering, exempelvis genom konstruktion och materiallära i träverkstaden samt 
  • Presentationsmetoder 
Dela:

Aktiviteter

Smycka dig i papper

Projekt i bild och form 1a2 och digitalt skapande. Klass TE19D och TE19DB

Ljus i hus

Klass TE18D och TE18SB, i bild och form 1a1 har skapat ljuslyktor i form av en arkitektonisk design till värmeljus.

Händer som ritar

Lava, en dag på Kulturhuset

Årskurs 1 på Teknikprogrammet, inriktningarna Design och produktutveckling samt Samhällsbyggande och miljö arbetar i projektet City i våra ögon i samarbete med  Lava Bibliotek & Verkstad på Kulturhuset.

Teknikprogrammet Design och produktutveckling

TE17D Mönsterdesign med slagkraftiga slogans för vår miljö

Wasted spaces

Ett samarbete med trafikkontoret i åk 2 på Teknik-design och produktutveckling.

Tema Superhjälte

Elever fick i uppgift att arbeta med tema Superhjälte. Se bilder från skolans skaparverkstad.

Skiss och mönsterteckning

Elever har fått i uppgift att skapa ett mönster med utgångspunkt från delar av skolans zoologiska samlingar. 

Ingress: 
På inriktningen för design och produktutveckling får du lära dig grunderna inom teknikutveckling, gestaltning och visualisering.