Beteendevetenskap

Poängplan Beteendevetenskap

Beteendevetenskap ligger i tiden!

Är du intresserad av relationer och kommunikation?
Vill du förstå hur människor fungerar och varför?
Vill du vara väl förberedd för högskolestudier inom det samhällsvetenskapliga området?

Inriktningen  beteendevetenskap  ger dig kunskap om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I dagens samhälle är det viktigare än någonsin att behärska kommunikation och sociala spelregler. Du har därför stor nytta av kunskaper i beteendevetenskapliga ämnen i många olika utbildningar och yrken.

I  psykologikurserna lär du dig du bl.a. om vad som påverkar beteende, känslor och tankar
hos oss människor, både som individer och tillsammans med andra.

I kursen sociologi läser du bl.a. om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Kriminologi, d.v.s. läran om brottslighet, ingår som en del i denna kurs.

Kursen kommunikation handlar om hur vi människor interagerar och kommunicerar i olika
sammanhang, allt ifrån användandet av digitala medier till konflikthantering. För oss är det viktigt att du utvecklar din förmåga till helhetssyn och kritiskt tänkande.

Du kommer att arbeta i såväl klassisk lektionsform som i ämnesövergripande projekt
tillsammans med engagerade och välutbildade lärare med lång erfarenhet. Genom hela gymnasietiden jobbar du även med att utveckla samarbete, kreativitet och förmåga
att omsätta idéer i praktisk handling.

Exempel på ämnesövergripande projekt:
KOMMUNIKATION OCH TEAMBUILDING - Hur skapar vi kreativa samarbeten?

IDENTITET, RELATIONER OCH LIVSVILLKOR - Hur är det att leva idag?

HJÄRNKOLL - Psykisk hälsa och ohälsa, arv eller miljö?

MÄNNISKA I STADEN - Hur påverkar människan och staden varandra?

VARFÖR BEHÖVS LEDARSKAP? - Hur fungerar individer och grupper i olika
organisationsformer?

I detta projekt ingår bl.a. kursen gymnasiearbete 100p.

Välkommen!

 

 

Dela:

Aktiviteter