Till innehåll på sidan

Beteendevetenskap

Poängplan Beteendevetenskap

Att förstå människor och världen vi lever i

Samhället vi lever i formar oss som individer.
Vare sig vi vill eller inte påverkas vi av normer, människor runt omkring oss och vad vi tror förväntas av oss. Vi människor är i regel ganska duktiga på att anpassa oss och infinna oss i ledet.
Vi utbildar oss, skaffar ett jobb och betalar skatt. Vi kanske köper bostad, bildar familj och hittar grupper och sammanhang där vi kan känna gemenskap och samhörighet.
Men var kommer egentligen våra beteenden och samhällsstrukturer ifrån, och hur utvecklas och förändras de?
Hur samspelar vi i olika sociala sammanhang, och varför? Hur påverkas vi av det samhälle vi lever i, och hur kan vi vara med och påverka det?

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill förstå hur människor och samhället vi lever i fungerar.
Du får bland annat lära dig om demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Efter studenten har du en bra grund för högskolestudierinom många olika samhällsvetenskapliga områden.
Utbildningen ger dig en bra grund för högskolestudier inom det samhällsvetenskapliga området.

• Psykologi – människans beteende, känslor och tankar
• Sociologi – hur vi skapar samhällen, kulturer och identiteter
• Kriminologi – om brottslighet
• Kommunikationskurs – hur människor interagerar och kommunicerar
• Ämnesöverskridande projekt

Dela:

Aktiviteter