Till innehåll på sidan

Antagningspoäng

Antagningspoäng inför läsåret 2020/2021

Program, inriktnig 

Ekonomiprogrammet EK - Ekonomi

Inriktning ekonomi, lägsta 240 median 255

El- och energiprogrammet EE

Inriktning dator- och kommunikationsteknik, lägsta 165 median 215
Inriktning elteknik, lägsta 227,5 median 237,5

Naturvetenskapsprogrammet NA - Naturvetenskap

Inriktning naturvetenskap, lägsta 275 median 292,5
Inriktning specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd), lägsta 270 median 280

Samhällsvetenskapsprogrammet SA - Beteendevetenskap

Inriktning beteendevetenskap, lägsta 250 median 267,5

Teknikprogrammet TE 

Inriktning design och produktutveckling, lägsta 222,5 median 247,5
Inriktning informations- och medieteknik, lägsta 200 median 240
Inriktning specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd), lägsta 227,5 median 252,5
Inriktning specialpedagogisk verksamhet, profil Hörselanpassning, lägsta 257,5 median 257,5
Inriktning samhällsbyggande och miljö, Arkitektur, median 265

Inriktning teknikvetenskap, lägsta 190 median 250

Dela: