Anmäl frånvaro

Innan du anmäler frånvaro första gången

För att du som vårdnadshavare ska kunna använda Skolplattformen måste du godkänna att Stockholm stad får använda dina data och uppdatera din information. När du väl skrivit in din e-postadress och mobiltelefonnummer kan du få notifikationer vid frånvaro i mobilen och direkta meddelanden från lärare. 

För att du som vårdnadshavare ska kunna anmäla frånvaro måste du först logga in med BankID på Stockholm stad Mina Sidor, och där fylla i din information.

Det kan ta upp till 24 timmar för dina förändringar att gå igenom och därefter kan du förhoppningsvis logga in.

För att stadens högt ställda säkerhetskrav ska uppfyllas måste du som vårdnadshavare  logga in med hjälp av e-legitimation (t ex BankID).

Om du inte har BankID måste du kontakta din bank för att skaffa detta för att använda Stockholm stads digitala tjänster.

Logga in på Skolplattformen

Du anmäler frånvaro via Skolplattformen. Läs mer om Skolplattformen här.

Efter att du registrerat din information på Mina Sidor så kan du rappportera frånvaro via Skolplattformen.

Skolplattformen kan användas med både surfplattor, smarta mobiltelefoner och datorer. Du som vårdnadshavare / förälder loggar in på startsidan via https://skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare.

Anmäla Frånvaro

Väl inne i Skolplattformen kan du anmäla frånvaro genom att klicka på den länk som heter Frånvaro Närvaro. 

Support

Om du inte kommer in på Skolplattformen kan du vända dig till följande support (gemensamt för alla skolor i Stockholm stad):

Telefon: 08-508 11 552 
E-post: e-support@stockholm.se

Om du kommer in i Skolplattformen men Frånvaro Närvaro inte fungerar så kan du vända dig till följande support (gemensamt för alla skolor i Stockholm stad):

Telefon: 020-44 33 00
E-post: support.skolplattformen@stockholm.se

Alternativa vägar

Om du inte lyckas komma in på Skolplattformen så kan du som en sista utväg skicka ett meddelande till din ungdoms mentor.

 

Det här gäller vid ogiltig frånvaro

När en elev har en sammanlagd oanmäld frånvaro om minst 4 timmar vid minst 3 tillfällen varnas eleven muntligt av sin handledare.
Exempelvis 2 timmar tisdag, 1 timme fredag, 3 timmar måndag = muntlig varning.

Om eleven fortsätter att skolka, räcker det med en lektion eller tre sena ankomster för att en skriftlig varning skickas hem till vårdnadshavare eller till myndig elev. Den skriftliga varningen ligger kvar hela läsåret.

En elev som har varnats skriftligt och därefter får oanmäld frånvaro, rapporterar skolan om indragning av studiemedel till CSN.

För att återfå studiebidraget får eleven inte ha någon oanmäld frånvaro under fyra veckor.

Detta förfarande har skolledningen beslutat med utgångspunkt från CSN:s regler samt Utbildningsförvaltningens förtydligande.

Dela: