Anmäl frånvaro

 

Du som är frånvarande skall anmäla detta senast 12:00.
För elever under 18 år är det vårdnadshavare som ska göra frånvaroanmälan.

Via Skolplattformen - https://fns.stockholm.se/ng/portal/stockholm - inloggning med BankID.
Telefon 0515-777021, knappval.

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste göra frånvaroanmälan VARJE DAG under den period du är frånvarande. Vid mer än en veckas sammanhängade frånvaro måste alltid ett läkarintyg visas.

Frånvaroanmälan kan även göras via telefon 08 - 508 435 00 eller e-post info.thn@stockholm.se

Det här gäller vid ogiltig frånvaro

När en elev har en sammanlagd oanmäld frånvaro om minst 4 timmar vid minst 3 tillfällenvarnas eleven muntligt av sin handledare. Exempelvis 2 timmar tisdag, 1 timme fredag, 3 timmar måndag = muntlig varning.

Om eleven fortsätter att skolka, räcker det med en lektion eller tre sena ankomster för att en skriftlig varning skickas hem till vårdnadshavare eller till myndig elev. Den skriftliga varningen ligger kvar hela läsåret.

En elev som har varnats skriftligt och därefter får oanmäld frånvaro, rapporterar skolan om indragning av studiemedel till CSN.

För att återfå studiebidraget får eleven inte ha någon oanmäld frånvaro under fyra veckor.

Detta förfarande har skolledningen beslutat med utgångspunkt från CSN:s regler samt Utbildningsförvaltningens förtydligande.

Information från CSN om skolk

Information från Skolverket om skolk

CSN följebrev

Dela: