Till innehåll på sidan

Anmäl frånvaro

Anmäl Frånvao

Innan du anmäler frånvaro första gången

För att du som vårdnadshavare ska kunna använda Skolplattformen måste du godkänna att Stockholm stad får använda dina data och uppdatera din information. När du väl skrivit in din e-postadress och mobiltelefonnummer kan du få notifikationer vid frånvaro i mobilen och direkta meddelanden från lärare. 

För att du som vårdnadshavare ska kunna anmäla frånvaro måste du först logga in med BankID på Stockholm stad Mina Sidor, och där fylla i din information.

Det kan ta upp till 24 timmar för dina förändringar att gå igenom och därefter kan du förhoppningsvis logga in.

För att stadens högt ställda säkerhetskrav ska uppfyllas måste du som vårdnadshavare  logga in med hjälp av e-legitimation (t ex BankID).

Om du inte har BankID måste du kontakta din bank för att skaffa detta för att använda Stockholm stads digitala tjänster.

Logga in på Skolplattformen

Du anmäler frånvaro via Skolplattformen. Läs mer om Skolplattformen här.

Efter att du registrerat din information på Mina Sidor så kan du rappportera frånvaro via Skolplattformen.

Skolplattformen kan användas med både surfplattor, smarta mobiltelefoner och datorer. Du som vårdnadshavare / förälder loggar in på startsidan via https://skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare.

Anmäla Frånvaro

Väl inne i Skolplattformen kan du anmäla frånvaro genom att klicka på den länk som heter Frånvaro Närvaro. 

Support

Om du inte kommer in på Skolplattformen kan du vända dig till följande support (gemensamt för alla skolor i Stockholm stad):

Telefon: 08-508 11 552 
E-post: e-support@stockholm.se

Om du kommer in i Skolplattformen men Frånvaro Närvaro inte fungerar så kan du vända dig till följande support (gemensamt för alla skolor i Stockholm stad):

Telefon: 020-44 33 00
E-post: support.skolplattformen@stockholm.se

Alternativa vägar

Om du inte lyckas komma in på Skolplattformen så kan du som en sista utväg skicka ett meddelande till din ungdoms mentor.

 

Det här gäller vid ogiltig frånvaro

 

Rutin vid upprepad frånvaro

Rapport från expeditionen delges varje mentor. Rapporten innehåller statistik kring elever med över fyra frånvarotillfällen och/eller 20% anmäld frånvaro under 30 dagar. Ett frånvarotillfälle motsvarar minst 1 lektion.

Mentor varnar elev samt omyndig elevs vårdnadshavare och informerar om frånvaron och den missade undervisningen.
Mentor dokumenterar i rapporten och återkopplar till expeditionen snarast.

Vid upprepad eller långvarig sjukfrånvaro kommer mentor begära att frånvaron styrks av läkarintyg. Läkarintyg lämnas till ansvarig skolsköterska som i sin tur meddelar expeditionen.

Vid fortsatt upprepad frånvaro efter 4 veckor:

Rapport från expeditionen delges varje mentor.

Mentor meddelar expeditionen att rapportera till CSN. Elev samt omyndig elevs vårdnadshavare informeras.
Mentor utreder orsak till frånvaro: dokument ”Enkel kartläggning”. Bjud in elev, vårdnadshavare samt vid behov representant/er från EHT.
Dokumentera i dokumentet ”Enkel kartläggning”.
Boka in uppföljningsmöte och följ upp åtgärder som beslutats på blankett ”Uppföljning av skolfrånvaro”.

Vid fortsatt frånvaro

Mentor anmäler på blanketten ”Ärende till EHT”, bifoga ”Enkel kartläggning” samt ”Uppföljning av skolfrånvaro”
Rektor tar beslut om ytterligare insatser och återkoppling sker till ansvarig mentor.

Dela: