Språkintroduktion

För dig som är relativt nyanländ ungdom erbjuder Språkintroduktion en väg in i samhället och en möjlighet att utvecklas språkligt samtidigt som du får kunskaper och betyg som leder vidare till gymnasiestudier.

 

Ämnen som erbjuds:

 • Svenska som andra språk 
 • Matematik
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Historia
 • Geografi
 • Religion
 • Kemi
 • Fysik
 • Biologi
 • Idrott
 • Bild
 • Modersmål
 • Musik

Övrig information: 

Möjlighet finns att läsa 14 grundskoleämnen. Vi nivågrupperar i svenska som andraspråk, matematik och engelska. Eleverna är indelade i 5 klasser med ca 20 elever i varje. Utbildningen pågår under 1 eller 2 år med ca 25 lärarledda lektioner i veckan. Vi erbjuder simundervisning. Vi erbjuder en god studiemiljö med arbetsro för samtliga elever. Skolan har sammanlagt ca 1300 elever.

Dela:
Kategorier: