Specialpedagogisk profil inom AST: Teknik- eller Naturvetenskapligt program

Specialpedagogisk profil inom AST: Teknik- eller Naturvetenskapligt program vänder sig till dig inom Autismspektrumtillstånd (AST). Du läser gymnasiekurser i anpassad studiemiljö i mindre grupp. Studierna planeras på tre år med möjlighet att ansöka om ett fjärde år utifrån elevens förutsättningar och behov.

Poängplan IMAST - Teknik start läsåret 17/18

Poängplan IMAST - Natur start läsåret 17/18

Från och med hösten 2017 kan utbildningen endast sökas av behöriga elever där betygsantagning gäller. Utbildningen är sökbar för elever från alla kommuner inom Stockholms län.  

Vi erbjuder varje elev:

  • Undervisning i en mindre grupp.
  • Ett hemklassrum där du har en egen dator som arbetsredskap.
  • Undervisningen sker i huvudsak mellan kl. 9:00 och 16:00. Lärare samt elever äter lunch tillsammans i skolmatsalen varje dag.
  • Individuellt val som läses i större grupp på skolan under åk 3.

Vi förväntar oss att:

  • Eleven har vilja och förutsättningar för teoretiska studier i grupp.
  • Eleven deltar både i undervisning och social träning såsom studiebesök och utflyter vilket ingår i skolans aktiviteter. 
Dela: