Information- och medieteknik

Är du intresserad av datorer, programmering och kommunikation i nätverk?

Vill du bli bäst på datorer, programmering och nätverksteknik?

Hos oss får du alla förutsättningar: vi har utrustningen, kompetensen, lokalerna och engagemanget. Arbetsmarknaden är stor och växande. Jobben väntar direkt efter gymnasiet eller efter högskolestudier.

Teknikprogrammet är ett studieförberedande program där du även får en yrkesutbildning med möjlighet till certifiering inom datorkommunikation och nätverk (CCNA och A+).
Här får du en bred teoretisk bas och högskolebehörighet för fortsatta studier på många
olika områden och nivåer.

På inriktningen informations- och medieteknik inriktar du dig mot nätverk och programmering och kan dessutom läsa kurser i till exempel språk och idrott eller
välja att fördjupa dig i matematik och fysik, vilket gör dig behörig till de flesta ingejörsutbildningarna. Du kommer också att ha möjlighet att söka ett fjärde år och bli gymnasieingenjör. Vi samarbetar med företag, högskolor och andra intressenter för att säkra utbildningens kvalitet och aktualitet.

Vi använder ett problemorienterat och undersökande arbetssätt, med olika former av
samverkan över ämnesgränserna. Du arbetar individuellt och i projektform, problematiserar, ställer frågor, söker information, drar egna slutsatser och redovisar dina resultat, för en personlig utveckling.

Från idé till färdig produkt

På inriktningen arbetar vi med förståelsen för teknikutvecklingsprocessen, från idé till
färdig produkt. Genom både inriktningskurser och ämnesövergripande projekt får du
möjlighet att utvecklas till en självständig, fritt tänkande individ.

Du laborerar med och fördjupar dig i datorns arkitektur (mjukvara och hårdvara) och operativsystem. Du lär dig grunderna i programmering och går därefter vidare till objektorienterad programmering i olika språk. Därtill lär du dig nätverksteknik, konfiguration, implementering, säkerhet och design av nätverk. Du läser de webbaserade
delkurserna av Cisco Networking Academys internationella certifieringsprogram och kan ta ett CCNA-certifikat.
Vi ger dig möjlighet att delta i utvecklingen av framtidens teknik.

Är du beredd att anta utmaningen?

Dela:

Teambuilding Teknik - info

Onsdagen 14 september åkte åk 2 TE-INF tillsammans med sina handledare till Södertälje. Solen sken och eleverna fick lära känna varandra över klassgränserna genom att tillsammans göra olika teambuildande aktiviteter.

Boktitelpoesi

NA15A och TS15A inledde terminen med en kreativ övning i svenska. Uppgiften gick ut på att skapa sin egen boktitelpoesi på tema sommar. Kreativiten flödande i skolans bibliotek. Här ser ni de två vinnande bidragen från respektive klass.