Individuella val

Information om det individuella valet
Alla elever i årskurs 2 ska göra ett val så att man får den totalpoäng (2500 poäng) som krävs för att få en gymnasieexamen.

Databasen i FRONTER är öppen för val 6 december-22 december 2016

OBS!
Vid varje kurs finns en beskrivning av kursen och även namnet på en kontaktperson, som man kan fråga om kursen. Studievägledarna hjälper också till med mer information och vägledning.

Ditt val sker via nätet. Gör så här:
1. Gå in på skolans hemsida och klicka på Fronter.
2. Skriv in ditt vanliga användarnamn och lösenord.
3. Högst upp till höger står det Studieplan. Klicka där!
4. Klicka på val
5. Klicka på steg 2, individuella val.
6. Kurserna som just du kan välja ligger under flikarna Block 1, Block 2, Block 3 och Block 4 (block 4 endast EE-elever)
7. Du ska välja kurser på sammanlagt 200 poäng
8. Välj de kurser du helst vill läsa.
9. Gör reservval – det är inte säkert att den eller de kurser du väljer blir av eller att du får en plats i den/dem.
10. Glöm inte att spara!

När du har valt färdigt klickar du på kvitto och skriver ut ett sådant. Har du inte fyllt 18 år ber du din målsman underteckna och lämnar sedan kvittot till din handledare.
Även du som är myndig lämnar in ett kvitto, men du kan underteckna det själv.
Programmet visar vilka kurser som är möjliga för just dig att välja. Läs mer om kurserna direkt på nätet eller i kurskatalogen som kommer 30/11.

KOM IHÅG!
• Gör ditt val i tid!
• Att inte välja kurser som redan ingår i ditt gymnasieprogram, kolla din poängplan!
• Kolla kurser noga! Schemapositioner kallar vi Block, du kan bara göra ett 1:a hands val ur ett block.
• Att kontrollera att du har rätt förkunskaper till de kurser du väljer. Läs texterna som finns om kurserna!
• Observera att majoriteten av kurserna är 100 p, men inte alla!
• Att göra 1:a-, 2:a-, 3:e- hands val på alla val
Det kan vara många som väljer samma kurs. Om det finns fler sökande än platser på en
kurs, så besätts kurserna med hjälp av lottning. Fundera därför också över vilka andra kurser som intresserar dig. I vissa kurser kan vi göra flera grupper så att alla får plats.
 
Lycka till!!

 

Dela: