Elteknik

Vill du bli elektriker?

Då erbjuder vi dig en utbildning med orientering mot installation, nybyggnation, service och larm.

Det här är en utbildning för dig som är intresserad av det eltekniska området och vill skapa bra förutsättningar för ditt kommande yrkesliv.

Hos oss får du en modern och praktisk utbildning i välutrustade laborations- och undervisningssalar. Du får också bra kontakt med företag i branschen.

Efter genomgången utbildning uppfyller du de behörighetskrav som branschen ställer för en fortsatt lärlingsanställning på företag. Du blir också behörig att söka yrkeshögskoleutbildningar.

Vi erbjuder dessutom möjlighet – för dig som vill – att läsa de ämnen som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

Vi som arbetar på El- och energiprogrammet har som mål att du som elev under dina tre år
skall utvecklas till en trygg, målmedveten, självgående individ, som vågar söka ny
kunskap och har en strategi för ditt fortsatta yrkesliv.

För att nå det målet arbetar vi, under din utbildning, kontinuerligt med projekt, som syftar till att ge fördjupad förståelse för din kommande yrkesroll och öka kunskapen om arbetsmarknaden.

Som ett avslutande moment på din utbildning genomförs ett gymnasiearbete, som skall visa
att du är förberedd för det yrkesområde som gäller för din valda yrkesutgång.

I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket innebär att du arbetar
praktiskt under handledning ute på företag, i sammanlagt 15 veckor.

Dela:

El- och energiprogrammet på studieresa i Berlin

Under fyra dagar i februari reste 41 elever och 5 lärare iväg för en både lärorik och rolig resa tillsammans. Vi hann med både stadsvandringar, att arbeta med ett projekt i historia och samhällskunskap, studiebesök på Cisco, trevliga restaurangbes