Ekonomi

Är du nyfiken på att starta och driva ett UF-företag eller vill du lära dig mer om internationell ekonomi?

Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av företagande och globaliseringsfrågor och som gillar att driva idéer och tänka kreativt, både enskilt och i grupp.

Thorildsplans gymnasium erbjuder två ekonomifördjupningar: entreprenörskap och internationell ekonomi. De första två åren är gemensamma för alla. Då får du en bred teoretisk bas som hjälper dig att välja den fördjupning som du fortsätter med i årskurs tre.

Dagens arbetsliv efterfrågar engagerade och kreativa problemlösare med breda kunskaper.
Därför är vår pedagogiska grundidé att dina kunskaper och kompetenser utvecklas bäst i
interaktion med verkligheten genom entreprenörskap och kreativt lärande.

I ämnesövergripande projekt och genom studiebesök och företagskontakter i Sverige och utomlands har du i årskurs tre förvärvat de spetskompetenser du behöver för att vara väl
förberedd för högskola och näringsliv.

Vi erbjuder - du väljer...

entreprenörskap eller internationell ekonomi. I den entreprenöriella fördjupningen startar
och driver du ett företag som ger dig möjlighet att pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken. Företaget drivs efter Ung Företagsamhetskoncept där du bland annat får delta i olika tävlingar och marknadsföra ditt företag på Stockholmsmässan.

Fördjupningen i internationell ekonomi ger dig ökade kunskaper om hur internationell handel
påverkar individer, företag, samhällen och miljö.

Diplomerad gymnasieekonom

På Thorildsplans gymnasium har du möjlighet att bli diplomerad gymnasieekonom. Diplomeringen gör dig mer förberedd för högskolestudier samt mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Internationalisering

Du får i årskurs två möjlighet att besöka internationella företag, institutioner och organisationer utomlands.

Meritpoäng

Du läser Engelska 7 som ger meritpoäng för fortsatta studier på högskola och universitet.

Din framtid

Du planerar din framtid med hjälp av inspiratörer från My Dream Now. På våra arbetsmarknadsdagar träffar du representanter från företag, högskolor och universitet som vägleder dig inför kommande yrkesval.

Dela:

Aktiviteter